Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko CLOR, jak co roku, cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników czternastego już Pikniku Naukowego. Zainteresowani mogli zobaczyć doświadczenia z zastosowaniem niskoaktywnych źródeł promieniowania beta i alfa dzięki czemu przekazywana była wiedza z zakresu podstaw ochrony radiologicznej i właściwości promieniowania jonizującego. Omawiana była kwestia dozymetrii biologicznej i badania promieniowrażliwości człowieka metodami cytogenetyki. W pobliżu stanowiska CLOR prowadzony był pomiar radonu w powietrzu glebowym. Przeprowadzane były ciekawe doświadczenia chemiczne, które można wykonać samemu w warunkach domowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kwestie związane z radioaktywnością naturalną materiałów wykorzystywanych w budownictwie.

Nasi pracownicy służyli swoją wiedzą i doświadczeniem odpowiadając na wszystkie postawione pytania. Najczęściej pojawiającymi się tematami rozmów były: perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, przyczyny i skutki awarii reaktora w Czarnobylu, zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie i przemyśle oraz poziom i składowe promieniowania naturalnego.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stanowisko i zapraszamy za rok!

       

            

       

            

Kolejny raz mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Piknik Naukowy, który odbędzie się 12 czerwca na terenie Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ulicy Rozbrat.

Stanowisko CLOR o numerze 101 zlokalizowane jest nad brzegiem Wisły. Prosimy zapoznać się z mapą i nas koniecznie odwiedzić!

 

CO ZOSTANIE ZAPREZENTOWANE NA STANOWISKU?:
 

pokaz 1.

Niewidzialne promieniowanie jonizujące

Przedstawione zostaną właściwości promieniowania jonizującego alfa, beta, gamma oraz X. Pokaz przy użyciu przyrządów dozymetrycznych będzie miał na celu zaprezentowanie prawidłowego wykonywania pomiarów oraz detekcji promieniowania jonizującego. Omówione przy tej okazji zostaną zasady ochrony radiologicznej.

pokaz 2.

Dozymetria biologiczna- radiologiczne spojrzenie w DNA.

Prezentacja metod cytogenetycznych wykorzystywanych do analizy aberracji chromosomowych powstałych w wyniku działania promieniowania jonizującego. Pokazy zdjęć i preparatów mikroskopowych przygotowanych w Laboratorium Cytogenetycznej Rekonstrukcji Dawek. Prezentacja metod cytogenetycznych i molekularnych oceny indywidualnej promieniowrażliwości. Skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka- od DNA do organizmu.

pokaz 3.

Pomiar jodu promieniotwórczego w tarczycy

Demonstracja sposobu pomiaru jodu promieniotwórczego w tarczycy z użyciem fantomu stymulującego.

Zwiedzający będzie miał możliwość obserwacji pomiaru jodu promieniotwórczego w tarczycy na fantomie.

pokaz 4.

Radioaktywność naturalna materiałów budowlanych w odniesieniu do radioaktywności środowiska w kraju

Czy wiesz, że materiały stosowane w budownictwie także promieniują? W trakcie pokazu będziemy mierzyć detektorem poziom promieniowania emitowanego przez różne materiały budowlane. Zaprezentujemy uczestnikom wyniki już otrzymane w Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej. Powiemy także jakie są dopuszczalne normy radioaktywności materiałów budowlanych w Polsce.

pokaz 5.

Badanie plutonu w mleku.

Pokaz dotyczy badania zawartości izotopów plutonu w mleku w proszku. Wszystkie etapy przygotowania próbki do badań zostaną pokazane na plakacie i omówione przez wystawców. Ciekawym elementem będzie pokaz eksponatów.

pokaz 6.

Doświadczenia chemiczne metodami domowymi

Pokażemy jak samodzielnie wykonać proste doświadczenia chemiczne w domu.

pokaz 7.

Oznaczanie stężenia aktywności trytu w wodach

Celem pokazu jest zaprezentowanie zwiedzającym metodyki i wyników badań radiochemicznych wykonywanych w Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych.

pokaz 8.

Działalność Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Prezentacja filmu nt. działalności CLOR, prowadzonych badaniach naukowych. Film jest integralną częścią wszystkich pokazów.

 

 

 

     

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.