Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Bezpieczeństwo Jądrowe
 

Bezpieczeństwo Jądrowe

Jesteśmy instytucją, której zadaniem jest ochrona ludności przed promieniowaniem jonizującym podczas nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych, a w szczególności terrorystycznych i militarnych zagrożeń radiacyjnych

Znaki ostrzegające przed materiałem promieniotwórczym

 

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.