Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych

 

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych  

Laboratorium Wzorcowania funkcjonuje w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej od 1967 r., kiedy to zostało upoważnione przez prezesa CUJM do kalibracji dawkomierzy stosowanych w ochronie radiologicznej. W latach 1995 – 1999, została zrealizowana inwestycja pt. „Modernizacja Laboratorium Wzorcowania dla uzyskania poziomu Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych”, która umożliwiła spełnienie wymagań określonych dla Dozymetrycznych Laboratoriów Wzorców Wtórnych działających w sieci Secondary Standard Dosimetry Laboratories (SSDL) pod auspicjami IAEA/WHO.

W 2003 roku Laboratorium uzyskuje Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 057 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Od tego czasu wykonuje wzorcowania zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W 2010 roku Pracownia Wzorcowania połączyła się z Pracownią Dozymetrii Radonu (AP 101). Powstało Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych, będące komórką Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania.

 

Jest to jedyne w Polsce laboratorium wzorcujące o tak szerokim zakresie oferowanych usług pomiarowych.

 

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w trzech poddziedzinach:

 

18.01 Wielkości dozymetryczne. 

 

● promieniowanie gamma (źródła Cs-137, Co-60 i Am-241),

● promieniowanie beta (Sr-90/Y-90, Kr-85),

● promieniowanie X (seria widm wąskich N-40 do N-250).

 

18.02 Powierzchniowa emisja promieniowania. 

 

● źródło alfapromieniotwórcze- Am-241,

● źródła betapromieniotwórcze- Sr-90, C-14, Cl-36.

 

18.03 Pomiary radonu. 

 

● stężenie radonu,

● stężenie energii potencjalnej alfa.

 

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA LABORATORIUM 

 

Zadaniem LWPDiR jest wzorcowanie dawkomierzy z komorami jonizacyjnymi, mierników mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego, mierników powierzchniowych skażeń promieniotwórczych alfa i beta oraz działalności w zakresie eksponowania wzorcowymi stężeniami detektorów i przyrządów do pomiaru stężenia radonu oraz wzorcowania przyrządów do pomiaru stężenia radonu i stężenia energii potencjalnej a produktów rozpadu radonu. Laboratorium prowadzi również prace w zakresie napromieniania wzorcowymi dawkami pasywnych dawkomierzy – filmowych i termoluminescencyjnych (TLD).

 

 

STANOWISKA KALIBRACYJNE

 

1. Stanowisko Kalibracyjne Gamma

 

Możliwość wzorcowania w zakresie mocy dawki i dawki, w trzech energiach promieniowania gamma:

241Am (59,54 keV) - zakres pomiarowy 0,5 μSv/h - 10 μSv/h,

137Cs (662 keV) - zakres pomiarowy 0,5 μSv/h - 100 mSv/h,

60Co (1250 keV)- zakres pomiarowy 0,5 μSv/h - 5 mSv/h.  

 

2. Stanowisko Kalibracyjne RTG

 

Stanowisko wyposażone w układ umożliwiający wytwarzanie skolimowanej wiązki promieniowania X przy napięciach od 40 do 250kV. Możliwość generowania wiązek serii widm wąskich zgodnych z normą PN-ISO 4037:1 od N-40 do N-250.

 

3. Stanowisko Kalibracyjne Skażeń Powierzchniowych

Stanowisko wyposażone jest w zestaw wzorcowych źródeł powierzchniowych promieniowania:

Promieniowanie α - 241Am

Promieniowanie β - 14C, 36Cl, 90Sr

 

4. Stanowisko Kalibracyjne Beta

Stanowisko wzorca wtórnego promieniowania beta BBS-2 (Beta Secondary Standard Type 2), wyposażone jest w zestaw dwóch źródeł objętych akredytacją:

90Sr/90Y - średnia energia promieniowania beta Eśr = 0,8 MeV

85Kr - średnia energia promieniowania beta Eśr = 0,24 MeV

Dodatkowo, poza zakresem akredytacji, posiadamy również źródło 141Pm (Eśr = 0,06 MeV). 

 

5. Stanowisko Kalibracyjne Neutronowe

Stanowisko wyposażone w izotopowe źródło promieniowania neutronowego Am-Be. Emisja neutronów wynosi 1,1 x 107 n/s.

 

6. Stanowisko Kalibracyjne Radonowe

LWPDiR wyposażone jest w nowoczesną radonową komorę kalibracyjną, która daje możliwość wytwarzania wzorcowych wartości stężeń radonu oraz jego produktów rozpadu, pozwala również określić rozkład wielkości aerozoli będących nośnikami pochodnych radonu ... (zobacz więcej)

 

 

 

Wykaz procedur wzorcowania stosowanych w LWPDiR

QPP 1G - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych z zastosowaniem promieniowania gamma

QPP 3G - Napromienianie Wzorcowymi Dawkami Promieniowania Gamma Dawkomierzy Indywidualnych Filmowych i Termoluminescencyjnych

QPP 1R - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego

QPP 2R - Napromienianie wzorcowymi dawkami promieniowania rentgenowskiego dawkomierzy indywidualnych filmowych i termoluminescencyjnych

QPP 2S - Wzorcowanie mierników i monitorów powierzchniowej emisji promieniowania emiterami alfa i beta

QPP B - Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych oraz napromienianie dawkomierzy pasywnych i aktywnych z zastosowaniem promieniowania beta

QPP 1WRn - Wzorcowanie przyrządów i eksponowanie wzorcowymi stężeniami detektorów i przyrządów do pomiaru stężenia radonu w powietrzu

QPP 1WRn - Wzorcowanie przyrządów do pomiaru stężenia energii potencjalnej krótko-życiowych pochodnych radonu

 

 

W celu ułatwienia Państwu określenia zakresu wzorcowania opracowaliśmy formularz Załącznik do zlecenia/umowy na wzorcowanie. Udostępniony załącznik jest formularzem systemowym LWPDiR i nie zastępuje Zlecenia, które Klient powinien dostarczyć wraz z przyrządami do wzorcowania.

 

W przypadku gdy nie są Państwo pewni w jakim zakresie wzorcować swój przyrząd dozymetryczny prosimy o wypełnienie Ankiety i odesłanie jej do nas z przyrządem, a pracownik LWPDiR skontaktuje się z Państwem w celu dobrania zakresu wzorcowania, tak aby był najtrafniejszy z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła./font>