Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Zespół Prewencji i Służby Dozymetrycznej CLOR
 

Krajowa Całodobowa Służba Awaryjna powstała w 1958 r., kiedy zorganizowano w CLOR centralną ewidencję użytkowników źródeł promieniotwórczych oraz centralny systemu ewidencji i kontroli dawek indywidualnych (T. Musiałowicz, S. Dyź, J. Wysopolski). We współpracy z Techniczną Inspekcją Pracy oraz Inspekcją Sanitarno- Epidemiologiczną rozpoczęto systematyczną kontrolę użytkowników źródeł promieniotwórczych w całym kraju. W 1958r. powstaje Dział Kontroli Zakładów – DKZ (Tadeusz Musiałowicz) w którym zorganizowano system kontroli oraz doradztwa technicznego w zakładach stosujących zamknięte i otwarte izotopowe źródła promieniowania jonizującego oraz zorganizowano system pomiaru i kontroli dawek indywidualnych wśród pracowników zakładów izotopowych i jądrowych.

Krajowa Całodobowa Służba Awaryjna działała w CLOR do grudnia 2004 r. Od 2005 roku jej zadania przejęło i spełnia Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Na bazie istniejącej kadry i specjalistycznej aparatury w 2005r. powstał w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej ZESPÓŁ PREWENCJI I SŁUŻBY DOZYMETRYCZNEJ który odpłatnie ZAPEWNIA FACHOWE PORADY I KOMPETENTNĄ POMOC w wypadkach uzasadnionego obaw zwiększonego ryzyka napromienienia źródłami promieniowania jonizującego.

  
   

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.