Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej

Od 1980 roku Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej prowadzi badania atestacyjne surowców i materiałów przeznaczonych dla budownictwa. Laboratorium wyposażone jest w trzyzakresowy analizator służący do pomiarów zawartości naturalnych radionuklidów (226Ra, 232Th, 40K ) opracowany we współpracy z Polon-IZOT model MAZAR-96. Umożliwia on określenie wartości wskaźników aktywności f1 I f2 oraz mocy dawki promieniowania.

 

Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej posiada akredytację Nr AB 1108 na wykonywanie badań promieniotwórczości naturalnej w próbkach surowców i materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Jakość badań potwierdzona w między laboratoryjnych badaniach porównawczych.

 

Zakładu Dozymetrii oferuje usługi:

 

● Analizę i ocenę radioaktywności surowców i materiałów budowlanych,

Otrzymane do badań próbki surowców i materiałów budowlanych zostaną poddane badaniom dopiero po otrzymaniu formalnego zamówienia na wykonanie badań radioaktywności naturalnej oraz wypełnionego załączonego  formularza LPPN QD 4.5

Uprzejmie prosimy naszych Klientów o pobranie i wypełnienie  ankiety LPPN QD 4.2

● Wykonanie wzorców kalibracyjnych do pomiarów radioaktywności naturalnej surowców i materiałów budowlanych,

● Szkolenie w zakresie badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych.

Program szkolenia obejmuje tematykę ogólnych wiadomości z ochrony radiologicznej w tym akty prawne dotyczące ograniczenia narażenia człowieka i środowiska oraz zasady działania, budowy i obsługi aparatury pomiarowej, wykonanie pełnej kalibracji aparatury i dokumentacji dotyczącej wyników kalibracji aparatury.

● Badania radioaktywności gamma różnych próbek środowiskowych,

● Analiza materiałów rozszczepialnych,

● Wykonanie badań promieniowania gamma oraz ocena poziomu narażenia człowieka.

Ocena narażenia pracowników na stanowisku pracy, pomiary lokalizacyjne mocy dawki.

● Ekspertyzy radiologiczne w terenie

(pomieszczenia oraz teren otwarty)

 

 

UWAGA:

Szczegółowe informacje pod telefonem Zakładu Dozymetrii CLOR

tel. 22 811 00 11 wew. 138

 

 

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.