Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
PEPEOR - Krajowy Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Platformy Ochrony Radiologicznej

13 września 2006 roku w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie powstał Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Platformy Kształcenia i Edukacji w Ochronie Radiacyjnej (PEPEOR).

 

Głównym zadaniem PEPEOR jest ułatwienie kontaktów z Platformą EUTERP [1] w celu stworzenia warunków dla powiązania systemu kształcenia i nadawania uprawnień ekspertom ochrony radiologicznej z systemami europejskimi, co umożliwi miedzy innymi dopuszczenie polskich specjalistów do pracy w innych krajach europejskich oraz zatrudnianie ekspertów europejskich w Polsce. Ma to szczególne znaczenie w przypadku decyzji o uruchomieniu do 2020 r. elektrowni jądrowej w Polsce.

 

PEPEOR będzie prowadzić następujące działania koordynacyjne i informacyjne:

● zbieranie informacji, opracowywanie i prowadzenie konsultacji krajowych dotyczących zakresu i potrzeb programów kształcenia ekspertów ochrony radiologicznej (EOR) zgodnie z zaleceniami Dyrektywy BSS 96/29/Euratom [2], inspektorów ochrony radiologicznej (IOR) lub osób na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
● organizowanie konsultacji krajowych dotyczących kwalifikacji i kompetencji EOR oraz IOR w świetle zaleceń UE [3];
● współpraca z Państwowa Agencją Atomistyki w zakresie konsultacji i wdrażania rekomendacji Platformy EUTERP; rozpoznanie oraz organizowanie konsultacji i opracowywanie opinii krajowych dotyczących obecnego i przyszłego potencjału edukacyjnego, jego struktury i możliwości certyfikacyjnych;
● prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej działalności i ustaleń Platformy, w szczególności portalu internetowego i biuletynu informacyjnego.  

 

[1] European Platform on Training and Education in Radiation Protection (EUTERP Platform)
[2] Council Directive of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the health protection of the general public and workers against the dangers of ionising radiation. Council Directive 96/29/Euratom. Official Journal L-159 of 29 June 1996.
[3] The Status of the Radiation Protection Expert in the EU Member States and Applicant Countries: Study on Education and Training in Radiation Protection. Radiation Protection Series of the European Commission, Issue No 133, 2003.
International Commissionon on Radiological Protection ICRP

 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.