Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Dozymetria indywidualna

 

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych CLOR posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 450    (zakres na stronie PCA)

 

● Indywidualny równoważnik dawki Hp(10) i Hp(0,07) dla promieniowania jonizującego

● Przestrzenny równoważnik dawki H*(10)

 

Zakres dawek: 0,1 mSv - 1 Sv

Zakres energii:

33 keV - 1250 keV dla promieniowania rentgenowskiego i gamma,

powyżej 0,5 MeV dla promieniowania beta

 

Kontrola dawek może być prowadzona w cyklu:

●  1-miesięcznym,
●  2-miesięcznym,
●  3-miesięcznym.

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Kierownik Pracowni: mgr Grażyna Krajewska
telefon: 22 811 15 15 lub 22 811 00 11 wew. 272

Kierownik ds. Technicznych: mgr Kamil Szewczak
telefon: 22 811 00 11 wew. 222

Kierownik ds. Jakości: mgr Alicja Kudynowska
telefon: 22 814 01 59 lub 22 811 00 11 wew. 102

 

 

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła./font>