Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Pomiary jodu promieniotwórczego w tarczycy

 

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych CLOR posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 450    (zakres na stronie PCA)

 

● Aktywność jodu promieniotwórczego zdeponowanego w tarczycy człowieka.

 

Zakres aktywności: 5 Bq - 5 MBq

 

 

Laboratorium Jodowe prowadzi systematyczne pomiary kontrolne napromienienia tarczycy jodem promieniotwórczym pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz ocenę dawek od wchłonięć jodu promieniotwórczego.

 

Oferujemy:

● przeprowadzenie badań aktywności 131I, 125I oraz 99mTc w tarczycach osób narażonych,
● określenie dawki skutecznej,
● analizę i optymalizację źródeł narażenia,
● wyznaczanie limitu użytkowego dawki,
● ustawienie parametrów pracy i kalibracja urządzeń pomiarowych
● kontrola i pomiar aktywności w odstojnikach zakładów medycyny nuklearnej.

 

Zakres pomiaru dawek w tarczycy od 0,1 mSv do 5 Sv.

 

 

Pomiary mogą być prowadzone:

● jednorazowo

lub w cyklu:

● 3-miesięcznym
● półrocznym
● rocznym

 


 

 

 

KONTAKT

mgr Grażyna Krajewska
telefon: 22 811 15 15 lub 22 811 00 11 wew. 272

 

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła./font>