Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Zwalczanie przemytu materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Znalazłeś materiał lub urządzenie podejrzane o promieniotwórczość? Na znalezionym materiale lub urządzeniu widnieje symbol promieniotwórczości tzw. koniczynka?

Znaki ostrzegające

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ NIE DOTYKAJ!

Materiał promieniotwórczy może być połączony z materiałem wybuchowym a wówczas może pojawić się zagrożenie od wybuchu i skażenia promieniotwórczego! 

POINFORMUJ JEDNĄ Z WYMIENIONYCH SŁUŻB!

 

INFORMACJA DLA WŁADZ I SŁUŻB

Wprawdzie każdy organ władzy, czy służba powinien mieć swoje wewnętrzne procedury do wypełnienia obowiązków na wypadek podejrzenia lub faktycznego przejęcia nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi nieznanego pochodzenia, ale wybrane informacje na ten temat mogą okazać się przydatne w praktyce.

 

PODEJRZENIE O NIELEGALNY MATERIAŁ JĄDROWY LUB PROMIENIOTWÓRCZY

Przy zdobywaniu informacji o materiałach jądrowych i promieniotwórczych posiadanych legalnie lub nielegalnie pomocny będzie kontakt z:

Dyżurnym Służby Awaryjnej Prezesa PAA

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

Państwowej Agencji Atomistyki

lub

Oddziałem Higieny Radiacyjnej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE)

(w normalnych godzinach pracy)

 

POWIADAMIANIE O ZAGROŻENIU RADIACYJNYM

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

właściwego do miejsca zdarzenia

dyżurującego non-stop w imieniu Wojewody

TEL.: 987

oraz

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

Państwowej Agencji Atomistyki

Dyżurny Służby Awaryjnej Prezesa PAA  

Telefon całodobowy: +22 19430

JEST OBOWIĄZKOWE!

   

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.