Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Pracownicy
Centrala: (22) 811 00 11
 

Imię i Nazwisko

Email

wew.

DYREKCJA

dr Paweł Krajewski

- Dyrektor

110

 

mgr inż. Krzysztof Isajenko

- z-ca Dyrektora

123

 

Zakład Higieny Radiacyjnej (Z-I)

dr Krzysztof Pachocki

- Kierownik Zakładu

158 

 

Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych

mgr inż. Barbara Rubel

- Kierownik Laboratorium

226 

 

mgr Agnieszka Fulara

- z-ca Kierownika Laboratorium

121, 155 

 

dr Ewa Starościak

- Kierownik ds. jakości

162

 

dr Małgorzata Kardaś

- Kierownik ds. technicznych

226

 

dr Maria Suplińska

227

     

Katarzyna Trzpil

129

 

Adam Adamczyk

  228

Zakład Dozymetrii (Z-II)

mgr inż. Krzysztof Isajenko

- Kierownik

123
     

mgr Barbara Piotrowska

- Z-ca Kierownika Zakładu

138
     

mgr inż. Marian Fujak

128
     

Anita Kiełbasińska

172
     

mgr Olga Stawarz

238
     

mgr inż. Karol Wojtkowski

238
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania (Z-III)
     

dr Kamil Szewczak

- Kierownik Zakładu

222

Laboratorium Wzorcowania
Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych

mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk

- Kierownik Laboratorium

205
     

dr Kamil Szewczak

- Z-ca Kierownika Laboratorium

222
     

mgr Alicja Kudynowska

102
     

mgr inż. Łukasz Modzelewski

213
     

mgr inż. Zuzanna Podgórska

221
     

inż. Andrzej Wiśniewski

 

173

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych

     

mgr Grażyna Krajewska

- Kierownik Pracowni

219 
     

dr Kamil Szewczak

- Z-ca Kierownika Pracowni

222
     

Hanna Feder

178
     

mgr inż. Iwona Słonecka

164
     

dr Maria Kowalska

164
     

Hanna Will

178
     

Agata Wyszkowska

178
Dział Finansowo - Księgowy (D-I)
Dział Administracyjno - Gospodarczy (D-II)

PORTIERNIA

 

100
Dział Szkolenia i Informacji (D-III)

mgr inż. Iwona Słonecka

- Kierownik

145  

mgr inż. Jarosław Jaźwiński

- Specjalista

200  
TELEFON: (22) 814 01 25
Samodzielne Stanowisko Specjalista d/s Kadr i Płac

mgr Monika Muras

189
Stanowiska Podległe Dyrektorowi

doc. Tadeusz Musiałowicz

- Konsultant

105 
     

SEKRETARIAT

- Sekretariat Dyrektora CLOR

110
 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.