Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Ochrona Radiologiczna
 

Ochrona Radiologiczna

Do zadań CLOR należy utrzymanie systemu ochrony populacji oraz osób zawodowo narażonych przed działaniem promieniowania jonizującego przy coraz szerszym w skali krajowej stosowaniu substancji promieniotwórczych w technice i medycynie oraz perspektywie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Oferta dydaktyczna dla szkół ponadgimnazjalnych
 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.