Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Współpraca naukowa

I. Komisja Wspólnoty Europejskiej: Obecnie CLOR uczestniczy m.in.:  

a) w projekcie PR6 STRP RAD PROT-2005/6-3.3.4.1-2 (2006-2009) „Triage, monitoring and treatment – handbook for management of the public in the event of malevolent use of radiation”;
b) koordynuje prace związane z długoletnim programem szkoleniowym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Transition Facility 2005/017-488.03.06 „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna”;
c) uczestnikiem programu badawczego realizowanego w ramach 6-tego programu Ramowego UE „ERICA, Environmental Risks from Ionising Contaminants: Assessment and Management“;
d) CLOR prowadzi punkt kontaktowy dla program UE “EUROPEAN TRAINING AND EDUCATION IN RADIATION PROTECTION PLATFORM”.  

 

II. Instytut Pierwiastków Transuranowych ITU, JRC, Unia Europejska: Współpraca w projekcie „Harmonizacja technik i metodologii w pomiarach promieniotwórczości w środowisku” (12 laboratoriów z 8 krajów) W ramach projektu będą prowadzone prace w zakresie weryfikacji metodyk stosowanych przy oznaczeniach rutynowych oraz w warunkach alarmowych.

 

III. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, MAEA, Wiedeń, Austria:

a) CLOR jest współ-koordynatorem krajowym projektu MAEA “The regional Technical Cooperation project RER/9/094 Upgrading National Capabilities in Controlling Public Exposure”, 2007-2011,
b) udział w ćwiczeniach interkalibracyjnych: oznaczanie 238U, 234U, 226Ra i 228Ra w wodach,
c) udział w programie EMRAS (Environmental Modeling for Radiation Safety): prowadzenie Jodowej Grupy Roboczej zajmującej się testowaniem i walidacją modeli komputerowych służących do przewidywania dawek i skażeń środowiska przy uwolnieniach promieniotwórczego jodu z instalacji jądrowych.

 

IV. Komisja Helsińska (HELSINKI COMMISSION, BALTIC MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMMISSION, HELCOM MORS): CLOR prowadzi prace związane z monitoringiem substancji promieniotwórczych w Morzu Bałtyckim (współpraca wszystkich krajów nadbałtyckich).  

 

V. Wymiana wyników dotyczących radioaktywności przyziemnej warstwy powietrza: Belarus State Department for Hydrometeorology, Centre of Radiation and Environment Monitoring, Białoruś; Physikalisch – Technische Bundesanstalt, Niemcy; Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, Finlandia; “Frederic Joliot-Curie” National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene, Węgry; State Nuclear Regulatory Administration, Ukraina; Federal Office of Public Health, Division of Radiation Protection, Szwajcaria.

 

VI. Współpraca w dziedzinie pomiarów radonu i jego produktów rozpadu: National Radiation Protection Institute, Development & Rn Standardization, Czechy; State Metrological Center for Radon, National Authority for NBC Protection, Czechy.

   

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.