Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Badania Naukowe
 

Badania Naukowe

CLOR prowadzi badania naukowe dotyczące radiobiologii i radioekologii oraz prowadzi prace rozwojowe związane ochroną przed promieniowaniem jonizującym osób narażonych zawodowo, wybranych osób z populacji i ogółu ludności oraz monitoringiem skażeń promieniotwórczych środowiska

Współpraca międzynarodowa:

European Commission  Institute for Transuranium Elements  International Atomic Energy Agency  The Helsinki Commission 

 Physikalisch-Technische Bundesanstalt  STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland  National Radiation Protection Institute, Czechy

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.