Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratoria
Stacja ASS-500

STACJA ASS-500

jest wolnostojącym urządzeniem do ciągłego poboru próbek aerozoli z powietrza. Rutynowo do zbierania aerozoli stosowany jest filtr Petrianowa typu FPP-15-1.5 o wysokiej wydajności zbierania. Dodatkowo, stacja wyposażona jest w detektor scyntylacyjny NaI(Tl) pracujący w zestawie spektrometru AS-01, umożliwiający pomiar “on line” aktywności aerozoli zbieranych na filtrze.

KONTAKT: mgr inż. Krzysztof Isajenko

Dozymetryczne Laboratorium Wzorców Wtórnych

LABORATORIUM WZORCOWANIA PRZYRZĄDÓW DOZYMETRYCZNYCH I RADONOWYCH

Podstawowym przedmiotem działania LWPDiR jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych mocy dawki i dawki oraz mierników skażeń promieniotwórczych stosowanych w ochronie radiologicznej. Laboratorium prowadzi również prace w zakresie napromieniowywania wzorcowymi dawkami pasywnych dawkomierzy – filmowych i termoluminescencyjnych (TLD).
KONTAKT: mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk

 

RADONOWE STANOWISKO WZORCOWE  

służące do pomiarów kalibracyjnych na potrzeby dozymetrii radonowej jak i do prowadzenia prac badawczych w zakresie fizyki aerozoli. Wyposażone w nowoczesną kalibracyjną komorę radonową, która poza tym, że daje możliwość wytwarzania wzorcowych wartości stężeń radonu oraz jego produktów rozpadu, pozwala również określać rozkład średnic aerozoli będących nośnikami pochodnych radonu.
KONTAKT: inż. Zuzanna Jarosz

Laboratorium Pomiarów Jodu Promieniotwórczego w Tarczycy

LABORATORIUM POMIARÓW JODU PROMIENIOTWÓRCZEGO W TARCZYCY

działające dla potrzeb służb awaryjnych oraz na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Laboratorium prowadzi systematyczne pomiary kontrolne napromienienia tarczycy jodem promieniotwórczym pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz ocenę dawek od wchłonięć jodu promieniotwórczego. 
KONTAKT: mgr Grażyna Krajewska

Laboratorium Dozymetrii Biologicznej

LABORATORIUM DOZYMETRII BIOLOGICZNEJ

Biologiczna ocena dawki pochłoniętej dokonywana jest w przypadku wypadków radiacyjnych z udziałem osób, które w chwili zdarzenia nie posiadały dawkomierza indywidualnego, lub gdy dawkomierz osobisty uległ uszkodzeniu bądź skażeniu promieniotwórczemu, a w miejscu zdarzenia nie prowadzone były pomiary radiometryczne.
KONTAKT: Dr Maria Kowalska

   

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła./font>