Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
 
Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych

Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych działające w ramach Zakładu Higieny Radiacyjnej CLOR posiada akredytację o numerze AB 1215, której zakresem objęte jest:

 

(zakres na stronie PCA)

● Oznaczanie stężenia promieniotwórczego izotopów gamma promieniotwórczych w próbkach żywności, pasz, wody, gleby, drewna, osadów dennych, metodą spektrometryczną.
● Oznaczanie stężenia promieniotwórczego trytu, strontu-90, uranu-238, 234, 235 oraz całkowitej promieniotwórczości alfa i beta w próbkach wody metodą radiochemiczną.
● Oznaczanie stężenia promieniotwórczego trytu, plutonu-239, 240, 238, uranu-238, 234, 235 w próbkach moczu metodą radiochemiczną.
● Oznaczanie stężenia promieniotwórczego plutonu-239, 240, 238 i uranu-238, 234, 235 w próbkach żywności metodą radiochemiczną.
● Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w próbkach żywności, pasz metodą radiochemiczną.
● Oznaczanie stężenia promieniotwórczego plutonu-239, 240, 238 w próbkach gleby i osadów dennych metodą radiochemiczną.

 

Certyfikat akredytacji

 

 

Pomiar radioaktywności w wodzie - Zgoda PPIS

 

 

 

FORMULARZE

 

 

 

KONTAKT

Zakład Higieny Radiacyjnej:
tel/fax: (22) 747-06-12

 

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła./font>