Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Stacje ASS-500: Sieć stacji w Polsce

Nr

Miejsce

Długość
geograficzna

Szerokość geograficzna

1.

Warszawa

20o 59’ E

52o 18’ N

2.

Białystok

23o 10’ E

53o 10’ N

3.

Katowice

19o 02’ E

50o 14’ N

4.

Kraków

19o 58’ E

50o 04’ N

5.

Lublin

22o 50’ E

51o 24’ N

6.

Łódź

19o 28’ E

51o 47’ N

7.

Gdynia

18o 33’ E

54o 31’ N

8.

Szczecin

14o 40’ E

53o 24’ N

9.

Sanok

22o 12’ E

49o 30’ N

10.

Toruń

18o 36’ E

53o 16’ N

11.

Wrocław

16o 53’ E

51o 06’ N

12. Zielona Góra 15o 30’ E 51o 56’ N

Stężenia radionuklidów są mierzone w sieci laboratoriów wyposażonych w spektrometrię promieniowania gamma (o wysokiej rozdzielczości). Wyniki ze wszystkich stacji są wysyłane w cyklu tygodniowym do Zakładu Dozymetrii Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie, gdzie opracowuje się zbiorcze raporty miesięczne i kwartalne przekazywane do Państwowej Agencji Atomistyki. Miesięczne raporty ze stacji warszawskiej (pracującej w CLOR) są wysyłane do laboratoriów zagranicznych wykonujących podobne pomiary w Niemczech, Szwajcarii, Finlandii, we Włoszech, na Białorusi i na Węgrzech. Te laboratoria także przysyłają wyniki swoich badań do CLOR.

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.