Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratorium pomiarów jodu promieniotwórczego w tarczycy: Wyposażenie

W roku 1998 zainstalowano w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (Warszawa) aparaturę do pomiaru zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy u ludności w sytuacjach wystąpienia awarii jądrowej oraz u pracowników zakładów medycyny nuklearnej i pracujących z izotopami 125I oraz 131I. Aparatura ta stanowi ważny element systemu pomiaru skażeń promieniotwórczych na wypadek wystąpienia w kraju wielkoskalowego zagrożenia radiacyjnego lub lokalnych zdarzeń radiacyjnych, mogących wystąpić w zakładach stosujących otwarte źródła jodu promieniotwórczego. Realizacja zadania na podstawie Umowy Nr 10/IN/97 z dn. 14.05.1997r. pomiędzy Państwową Agencją Atomistyki a Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

Stacjonarny Zestaw Spektrometru Promieniowania Gamma

Zestaw składa się z następujących elementów: detektor Na(Tl) (typ 8024) - kryształ 3 x 3 cale, rozdzielczość 7.5% dla 661.6 keV, detektor NaI(Tl) (typ 51SL12) - kryształ 2 x 0.5 cala, przeznaczony do pomiaru niskich energii gamma, zdolność rozdzielcza 15 % dla Co-57 (122 keV) z przedwzmacniaczem AS-15, wbudowany fotopowielacz i wewnętrzna osłona antymagnetyczna, karta komputerowa AccuSpect NaI Plus Board, stanowiąca wielokanałowy analizator spektrometryczny (4096 kanałów), pakiet oprogramowania do analizy i akwizycjii widm GENIE-2000 Basic Spectroskopy.

Przenośny Zestaw Spektrometru Promieniowania Gamma

Zestaw składa się z następujących elementów: detektor NaI(Tl) (typ 8024 ) – kryształ 3 x 3 cale, rozdzielczość 7.5% dla 661.6 keV, analizator NaI INSpector - zintegrowany przenośny analizator wielokanałowy do spektroskopii gamma detektorami NaJ, posiada MCA, wzmacniacz spektrometryczny przetwornik analogowo-cyfrowy ADC, zasilacz wysokiego napięcia HV oraz zasilacz niskiego napięcia do przedwzmacniacza sondy NaJ, sterowany z zewnętrznego komputera typu notebook lub PC za pomocą szybkiego interfejsu RS-232 i pakietu oprogramowania do analizy i akwizycji widm GENIE-2000 Basic Spectroskopy.

Laboratorium wyposażone jest w fantom tarczycy typ RS-232 firmy RSD – Radiology Support Devices Inc USA

Fantom tarczycy , bez modelu głowy, składający się z szyi, 2 pojemników tarczyco-podobnych (wkładek), pokrywy tarczycowej, odcinka szyjnego kręgosłupa, mostka i obojczyka, zaprojektowano według standardu „The Lawrence Livermore Realistic Phantom”. Fantom wykonany został z poliuretanu z dodatkiem CaCO3, o stężeniu niezbędnym dla symulacji gęstości tkanek ciała ludzkiego. Pojemniki tarczycowe zostały napełnione roztworem I-131 oraz I-125 (roztwory wzorcowe – Radioisotope Centre – Polatom) o aktywności 200 kBq i 20 kBq odpowiednio).

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.