Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratorium pomiarów jodu promieniotwórczego w tarczycy: Metodyka oceny dawek skutecznych na podstawie pomiarów aktywności I-131 w tarczycy - przepisy prawne i dawki graniczne

PRZEPISY PRAWNE OKREŚLAJĄCE ZASADY I METODYKĘ

MONITORINGU I-131 W TARCZYCY

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r.

Prawo atomowe

http://www.paa.gov.pl/akt.htm

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

http://www.paa.gov.pl/dawki.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.

http://www.paa.gov.pl/zdrowie.htm

 

DAWKI GRANICZNE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

(Na podstawie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (z dnia 28 maja 2002 r.)

 

 

Grupy pracownicze i ludności

 

DAWKA GRANICZNA

 wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna)

 w ciągu roku kalendarzowego

DAWKA GRANICZNA

 wyrażona jako dawka skuteczna

 (efektywna)

w ciągu pięciu lat

DAWKA GRANICZNA

wyrażona jako równoważna w ciągu roku kalendarzowego

osoby zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

20 mSv

100 mSv

150 mSv- dla soczewek oczu

500 mSv- dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry,

500 mSv- dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi

praktykanci i studenci (uczniowie) w wieku 18 lat i powyżej)

6 mSv

5 mSv

50 mSv- dla soczewek oczu

150 mSv- dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry,

150 mSv- dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi

praktykanci i studenci (uczniowie) w wieku od 16 do 18 lat .

1 mSv

 

15 mSv- dla soczewek oczu

50 mSv- dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry,

50 mSv- dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi

Kobieta, od chwili zawiadomienia przez nią kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży, nie może być zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania przez mające się urodzić dziecko dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 1 mSv.

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.