Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratorium pomiarów jodu promieniotwórczego w tarczycy: Informacje ogólne

Szerokie stosowanie otwartych źródeł 99mTc i 131J w diagnostycznych badaniach radioimmunologicznych, czynnościowych oraz strukturalno-topograficznych jak również coraz powszechniejsze wykorzystywanie otwartych źródeł 131I w terapii chorób tarczycy, spowodowało wzrost narażenia zawodowego personelu medycznego na wchłonięcia jodu promieniotwórczego drogą oddechową a w szczególnych wypadkach również drogą pokarmową.

 

Laboratorium Jodowe prowadzi systematyczne pomiary kontrolne napromienienia tarczycy jodem promieniotwórczym pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz ocenę dawek od wchłonięć jodu promieniotwórczego.

 

Zakres działalności:

● pomiar aktywności 131I, 125I oraz 99mTc w tarczycach osób narażonych
● określenie dawki skutecznej,
● analiza i optymalizacja źródeł narażenia,
● wyznaczanie limitu użytkowego dawki,
● ustawienie parametrów pracy i kalibracja urządzeń pomiarowych,
● szkolenie w zakresie oceny i monitoringu narażenia wewnętrznego,
● kontrola i pomiar aktywności w odstojnikach zakładów medycyny nuklearnej.

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.