Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratorium pomiarów jodu promieniotwórczego w tarczycy: Metodyka oceny dawek skutecznych na podstawie pomiarów aktywności I-131 w powietrzu

Przepisy dopuszczają również monitorowanie otoczenia pracowni – tzn. określenia średniego stężenia aktywności 131I w powietrzu. Jest to metoda dająca szacunkową ocenę dawek i nie zalecana w sytuacjach gdy zachodzi ryzyko przekroczenia dawek granicznych!

 

W tabeli przedstawiono poziomy odniesienia stężenia 131I w powietrzu dla rożnych wariantów czasowych wnikania tego radionuklidu drogą wziewną odpowiadające rocznej dawce skutecznej 20 mSv (graniczna dawka dla narażonych zawodowo).

 

Aby obliczyć dawkę skuteczną jaką otrzymał dany pracownik (w mSv), należy ustalić typ pracy z jodem promieniotwórczym 131I najbliższy wariantowi podanemu w tabeli, a następnie po przeprowadzeniu pomiaru stężenia 131I w powietrzu pomieszczenia podzielić wynik pomiaru przez odpowiedni poziom odniesienia i pomnożyć przez 20.

 

Poziomy aktywności 131I w powietrzu generujące

w ciągu roku pracy dawkę skuteczną 20 mSv [Bq/m3]

przyjęto prędkość oddychania pracownika:

    1.5 m3/godz. - w czasie wzmożonej aktywności w pracy

    1.0 m3/godz. - w czasie odpoczynku

Wariant wniknięcia 131I

czas kontaktu ze skażonym powietrzem

 

Jednorazowe

wchłonięcie 131I nastąpiło

w ciągu 8 godzin pracy

76 000

średni poziom w powietrzu w ciągu 8 godzin jednorazowego skażenia

Ciągłe

 

(czas kontaktu ze skażonym 131I powietrzem 24 godziny na dobę)

90

Wielokrotne wariant 1

(czas kontaktu ze skażonym 131I powietrzem przez 8 godzin na dobę)

210

Wielokrotne wariant 2

(czas kontaktu ze skażonym 131I powietrzem przez 8 godzin na tydzień)

1450

 

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.