Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Aktualności
01/07/2008
 
Protokół z wyborów do Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2008 r.
W dniu 26.06.2008 odbyły się wybory do Rady Naukowej CLOR, w oparciu o regulamin przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 21.04.2008 r.
Skład Komisji wyborczej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2008 Dyrektora CLOR, był następujący:
1. mgr Irena Radwan - przewodnicząca
2. dr Marek Wasek
3. dr Walenty Kurowski
4. inż. Maria Zielonka
5. Krystyna Kozłowska

Osób uprawnionych do głosowania na kandydatów z wszystkich grup było 56 (wszyscy pracownicy CLOR), a udział w głosowaniu wzięło 40 osób.
Frekwencja wyniosła: 71,4%

 
Grupa Liczba zgłoszonych kandydatów Liczba wybieranych kandydatów Liczba oddanych kart wyborczych Liczba nieważnych kart wyborczych
A

B
5

4
4

3
40

40
-

-

Wyniki wyborów:

Grupa A:
1. dr hab. Zofia Pietrzak-Flis - 30 głosów
2. Dr Lidia Rosiak - 28 głosów
3. Dr Ewa Starościak - 26 głosów
4. Dr Maria Kowalska - 23 głosy
5. Dr Ludwika Kownacka - 19 głosów

Grupa B:
1. mgr Olga Stawarz - 31 głosów
2. mgr Barbara Rubel - 29 głosów
3. mgr Wojciech Muszyński - 24 głosy
4. mgr Kalina Mamont-Cieśla - 18 głosów

Do Rady Naukowej CLOR zostały wybrane te osoby spośród wyżej wymienionych, których nazwiska podkreślono.
Komisja Wyborcza stwierdza, że w regulaminowym czasie nie wpłynął żaden protest i wyniki wyborów są ważne.

Komisja Wyborcza
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.