Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny raz mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Piknik Naukowy, który odbędzie się 09 maja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Tym razem, tematem przewodnim jest ŚWIATŁO.

Stanowisko CLOR (nr C21) zlokalizowane jest na uliczce prowadzącej od stacji Metro Stadion Narodowy (Brama 11). Prosimy zapoznać się z mapą i koniecznie nas odwiedzić!

 

CO ZOSTANIE ZAPREZENTOWANE NA STANOWISKU?:
 

  1. Scyntylacja - jak mierząc światło mierzymy promieniowanie jonizujące.

  2. Termoluminescencja - czyli jak zmierzyć dawkę od promieniowania jonizującego.

  3. Czym zajmujemy się w naszych laboratoriach.

  4. Czy substancje promieniotwórcze świecą?

pokaz 1.

Scyntylacja - jak mierząc światło mierzymy promieniowanie jonizujące.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru promieniowania jonizującego jest pomiar z wykorzystaniem scyntylatorów - substancji, które świecą światłem widzialnym w obecności radioaktywnego źródła. Analizowanie tego świecenia pozwala nam wiele powiedzieć o badanej substancji. Podczas pokazu zaprezentujemy konstrukcję sond scyntylacyjnych przeznaczonych do pomiaru różnego rodzaju promieniowania oraz wyjaśnimy zasadę ich działania. Wykonamy odpowiednie pomiary przy zastosowaniu detektora NaI w celu zobrazowania energii jaką mają niektóre radionuklidy.

 

pokaz 2.

Termoluminescencja - czyli jak zmierzyć dawkę od promieniowania jonizującego.

Jedną z najpopularniejszych metod szacowania dawek dla osób wykonujących pracę ze źródłami promieniowania jonizującego są dawkomierze termoluminescencyjne. Te niewielkie pastylki odpowiednich materiałów pozwalają na „przechowanie” informacji o wielkości promieniowania jakiemu, zwłaszcza w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, poddana była osoba nosząca taki dozymetr. „Odczyt” informacji następuje poprzez zbadanie natężenia światła widzialnego, emitowanego przez ten materiał w odpowiednio wysokiej temperaturze. Zjawisko termoluminescencji wywołane promieniowaniem jonizującym zostanie omówione i wyjaśnione wraz z przykładami dawek dla pracowników jak i ogółu ludności zamieszkującej Polskę.

 

pokaz 3.

Czym zajmujemy się w naszych laboratoriach

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzi szereg prac statutowych mających na celu umożliwienie dokonania oceny radiologicznej kraju. Badania te dotyczą pomiarów stężeń aktywności promieniotwórczych izotopów poprzez monitoring powietrza, gleby, wody, roślinności, produktów spożywczych a także materiałów budowlanych. Analizy te oraz wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych i radonowych a także kontrola dawek indywidualnych i środowiskowych wykonywana jest przy zastosowaniu akredytowanych metod. Pokaz zawierać będzie wyniki takich rutynowych prac oraz sytuacji radiologicznej w Polsce po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Dodatkowo, zaprezentujemy tematy prac naukowych oraz ich rezultaty w tym między innymi: przewoźną stację do poboru aerozoli i stację do poboru jodu gazowego.

 

pokaz 4.

Czy substancje promieniotwórcze świecą?

Mówiąc o promieniowaniu jonizującym i promieniotwórczości bardzo często usłyszeć można, że coś zostało „naświetlone” lub że osoba pracująca ze źródłami radioaktywnymi będzie „świecić”. Takie skojarzenia pozwalają nam wytłumaczyć coś co jest niewidoczne i niewyczuwalne dla naszych zmysłów – czyli promieniowanie jonizujące. Pierwsze „obrazy” promieniowania jonizującego były utrwalane na kliszach fotograficznych ale to stosowane farby radowe emitowały jaskrawo zielone światło, które człowiek mógł zobaczyć na własne oczy. Dlaczego tak się dzieje? Czym jest promieniowanie jonizujące i jaką ma energię w porównaniu do światła widzialnego? Na te pytania odpowiemy wykonując pokazy ze „świecącymi” przedmiotami zawierającymi substancje promieniotwórcze (źródła promieniotwórcze oraz tarcze pokryte farbą radową).

 

 

 

     

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.