Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
13/03/2015
 
 

Szanowni Państwo,

W ramach wizyty roboczej Manuela Vallsa, Premiera francuskiego rządu, 12 marca 2015 r. podpisane zostało Memorandum of Understanding. Memorandum potwierdza porozumienie między Komisariatem Energii Atomowej, a jego polskimi partnerami, Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

Umowa zastąpi poprzednie umowy o współpracy z różnymi instytucjami, podpisane przez Komisariat Energii Atomowej w 2011 r. z NCBJ i w 2013 r. z IChTJ. Potwierdza wsparcie Komisariatu dla idei stworzenia przodującego ośrodka polskiego w dziedzinie materiałów rozszczepialnych i podkreśla wagę wspólnych działań na rzecz uzyskania europejskiego wsparcia dla tego projektu.

Z punktu widzenia politycznego, memorandum stanowić będzie podstawę stworzenia francusko-polskiego partnerstwa w oparciu o wspólną długoterminową wizję badań i innowacji w dziedzinie nuklearnej. To partnerstwo strategiczne zakłada optymalizację zarządzania infrastrukturami badawczymi, działania na rzecz utrzymania w tym procesie decydującej roli innowacji, ale również gospodarki (dostarczanie usług w skali międzynarodowej) i polityki (wspólne działania mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji w dziedzinie nuklearnej w Europie)

Z poważaniem,

Ambasada Francji

 
 
 
 
 

 

 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.