Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
28/02/2014
 
 

Nagroda FENIKS 2014

W dn. 22-24 października 2014r. odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, w trakcie której Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej nagrodzone zostało nagrodą „Feniks 2014” w kategorii FIRMA.

CLOR wyróżniony został za:

  • Zapewnianie od ]957 roku bezpieczeństwa radiacyjnego kraju poprzez ochronę ludności, środowiska oraz osób narażonych zawodowo przed promieniowaniem jonizującym oraz prowadzenie badań naukowych na rzecz bezpieczeństwa radiacyjnego, działalności szkoleniowej i informacyjnej społeczeństwa.

  • Codzienną działalność operacyjną: wydawniczą, opiniodawczą, konsultatywną, weryfikacyjną, opracowywania przepisów państwowych, tworzenia Polskich Norm, podręczników ochrony radiologicznej oraz opracowań i ekspertyz, w szczególności dotyczących ubocznych produktów spalania i ich aplikacji.

  • Znaczącą rolę w normalizacji promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, skutkującą opracowaniem jasnych przepisów, co zakończyło dyskusję o zagrożeniu radiacyjnym ze strony ubocznych produktów spalania i materiałów budowlanych wyprodukowanych z ich udziałem.

 

Dyrektor CLOR, dr Paweł Krajewski, odebrał nagrodę z rąk Prezesa Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania, Pana Mirosława Niewiadomski.

Patronat honorowy objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Minister Andrzej Jagusiewicz.

 

Serdecznie dziękujemy za tak szczególne wyróżnienie i uznanie naszych prac w zakresie ochrony radiologicznej.

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.