Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
25/07/2012
 
 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta

 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej informuje, że posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się dnia 24 lipca 2012r. w składzie:

dr Maria Kowalska (przewodnicząca)
mgr inż. Barbara Rubel (członek)
mgr inż. Krzysztof Isajenko (członek)

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert Komisja jednogłośnie dokonała wyboru adiunktów:

w Zakładzie Higieny Radiacyjnej akceptację Komisji uzyskała:
dr Maria Suplińska

w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych:
dr Magdalena Piekarz

w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych:
dr Katarzyna Golnik

 Wszyscy ww. adiunkci uzyskali pozytywną opinię Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Komisja Konkursowa

16/07/2012
 
 

Zawiadomienie o konkursie na stanowisko adiunkta

Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w:

Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych

Stanowisku Radonowym w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych

Zakładzie Higieny Radiacyjnej

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, budynek główny II piętro lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: dyrektor@clor.waw.pl w terminie do dnia 23 lipca 2012 roku do godz.10.00.

Postępowanie konkursowe zostanie zakończone po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej CLOR a wynik ogłoszony na stronie internetowej CLOR.

UWAGA: Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem tel/fax. (22) 811 16 16

 Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

dr Paweł Krajewski

 
 
 

 

 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.