Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
05/04/2012
 
 

Umowa ramowa pomiędzy CLOR i PAA

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zapewnią wsparcie eksperckie dla Państwowej Agencji Atomistyki. Wiceprezes PAA Maciej Jurkowski podpisał w dn. 03.04.2012 umowy w tej sprawie z dr. Pawłem Krajewskim - dyrektorem CLOR i prof. Andrzejem Chmielewskim - dyrektorem IChTJ.

Dzięki umowie z CLOR, PAA będzie miała możliwość korzystania z ekspertyz Laboratorium w zakresie m.in. ogólnokrajowego monitoringu radiacyjnego, monitoringu lokalnego, oceny narażenia na promieniowanie jonizujące ogółu ludności i pracowników narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące czy systemu jakości monitoringu ogólnokrajowego.

Wsparcie niniejszą umową długoletniej współpracy CLOR z Państwową Agencja Atomistyki , przyczyni się do jeszcze lepszego wykorzystania zarówno istniejącego kapitału ludzkiego i majątku jak również do efektywnego finansowania prac operacyjnych i naukowych związanych z bezpieczeństwem radiacyjnym kraju.

W trakcie prowadzonych rozmów podkreślono wagę przyszłych strategicznych programów badawczych Narodowego Centrum Badań I Rozwoju wspierających  realizację budowy BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ, w których powinno się uwzględnić tematykę związaną z potrzebami Dozoru Jądrowego PAA.

Społeczna akceptacja energetyki jądrowej będzie zależeć między innymi od zaufania obywateli do tworzonego nowoczesnego systemu BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, czyli np. kompetentnych analiz konstrukcji i rozwiązań technicznych budowanej EJ, organizacji i sprawności sieci monitoringu radiologicznego pracowników oraz otoczenia EJ jak również fachowych ekspertyz dla planowanych lokalizacji elektrowni jądrowych oraz nowych składowisk odpadów promieniotwórczych.

 

 
 
 

 

 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.