Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
27/07/2011
 
 

POLECAMY

Pod takim tytułem ukazała się, nakładem Stowarzyszenia Elektryków Polskich , książeczka popularyzująca zagadnienia ochrony radiologicznej. Autorem jest wieloletni pracownik Instytutu Badań Jądrowych i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej mgr inż. Ryszard Siwicki. Książeczka zawiera 15 rozdziałów ilustrowanych komiksowymi rysunkami dobranymi odpowiednio do omawianej tematyki. W formie encyklopedycznej omówione są:

-          pochodzenie i rodzaje promieniowania jonizującego;

-          działanie biologiczne promieniowania;

-          zewnętrzne i wewnętrzne narażenie człowieka;

-          sztuczne i naturalne źródła promieniowania;

-          wykorzystanie promieniowania w medycynie, przemyśle i energetyce

-          pomiary i dawki promieniowania;

-          działanie bomby atomowej i ochrona przed skutkami wybuchu;

-          postępowanie z odpadami promieniotwórczymi.

 Wszystko to mieści się na 48 stronach.

Polecam przeczytanie książeczki szczególnie tym którzy ulegają wpływom radiofobii.

 

Tadeusz Musiałowicz

oraz Dyrekcja i pracownicy CLOR

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.